Polityka Prywatności

Firma Better Profits Michał Jaworski, z siedzibą przy ul. Bielawy 22 w Kazimierzu Biskupim, kod pocztowy 62-530 zwana dalej Better Profits, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Better Profits i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Better Profits obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Better Profits nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Better Profits oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Better Profits.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez firmę Better Profits Michał Jaworski, z siedzibą przy ul. Bielawy 22 w Kazimierzu Biskupim, kod pocztowy 62-530, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy Better Profits Michał Jaworski, z siedzibą przy ul. Bielawy 22 w Kazimierzu Biskupim, kod pocztowy 62-530, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  • zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
    • administratorem Twoich danych osobowych jest firma Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi,
    • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
    • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Better Profits możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Better Profits wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Better Profits zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Better Profits zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Better Profits rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Better Profits.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Better Profits.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Better Profits mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.